UCHWAŁA NR VIII/47/2015

RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej

Rady Działalności Pożytku Publicznego'