Wydarzenia roku 2018

 •  14 sierpnia 2018 r. nastąpiło odnowienie aktu partnerstwa z miastem Ostróg, podpisanego 22 czerwca 2008 roku. Podpis na tym wyjątkowym dokumencie, upamiętniającym 10 lat współpracy polsko - ukraińskiej złożył Marek Bronkowski burmistrz Sandomierza oraz Alexandr Shyker burmistrz Ostroga. Wydarzenie było również okazją do wręczenia pamiątek związanych z naszymi miastami. Burmistrz Sandomierza na ręce burmistrza Ostroga przekazał rzeźbę z krzemienia pasiastego - kamienia optymizmu. Z kolei burmistrz Ostroga wręczył gospodarzowi Sandomierza symboliczny klucz do bram ukraińskiego miasta.
 • W kwietniu w Sandomierzu przebywały: Anastazja Draczuk, pełniącą funkcję dyrektora Centrum Turystyczno – Informacyjnego w Ostrogu oraz Olga Lozjuk, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Ostroga. Przedstawicielki partnerskiego miasta Ostroga na Ukrainie, podpatrywały przez tydzień w Sandomierzu, jak zadbać o turystów i promować miasto. Panie przyjechały na zaproszenie Marka Bronkowskiego burmistrza Sandomierza. Podczas pobytu w Sandomierzu nasi goście zapoznali się ze specyfiką pracy sandomierskich instytucji zajmujących się kulturą, turystyką i promocją naszego miasta, a także rekreacją i sportem. Anastazja Draczuk i Olga Lozjuk nie kryły, że możliwość podpatrywania, jak urzędnicy sandomierscy opracowują promocję oraz przygotowanie miasta do sezonu turystycznego, w zakresie liczby noclegów, punktów gastronomicznych i organizację wydarzeń kulturalnych, zrobiło na nich ogromne wrażenie.
 • W dniach 2-3 czerwca odbyły się obchody 918 rocznicy założenia Ostroga. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele innych miast partnerskich tj. Bierunia, Gniewa oraz Moravskyego Berouna (Czechy). Z okazji obchodów, w centrum miasta zainstalowano drogowskaz kierujący do wyżej wymienionych miejscowości z opisaną odległością. Ponadto sandomierska delegacja ufundowała granitowy postument z herbem Sandomierza jako pamiątkę partnerstwa pomiędzy naszymi miastami.
 • Uroczyste obchody odnowienia aktu partnerstwa pomiędzy Sandomierzem, a Ostrogiem odbyły się w 30 czerwca 2018 roku na Zamku Książąt Ostrogskich. Podczas tego wydarzenia sandomierski magistrat reprezentował Marek Bronkowski, burmistrz Sandomierza. Główną uroczystość obchodów na Zamku Kniaziów Ostrogskich poprzedziły prezentacje filmowe przedstawiające sylwetki zaprzyjaźnionych miast. Następnie Marek Bronkowski, burmistrz Sandomierza oraz Alexander Fedorovich Shiker, burmistrz Ostroga złożyli swoje podpisy na odnowionym akcie partnerstwa zaprzyjaźnionych miast. Na dowód wielkiej przyjaźni przedstawiciel ukraińskiego miasta wręczył klucze do bram Ostroga gospodarzowi Sandomierza. Burmistrz Sandomierza zrewanżował się wręczając swojemu odpowiednikowi wedutę przedstawiającą panoramę nadwiślańskiego grodu, autorstwa sandomierskiego artysty Andrzeja Karwata. W uroczystościach wzięli także udział: delegacja samorządu miasta Morawski Bieruń w Czechach, ze starostką Zdenką Szukalską na czele, były burmistrz Ostroga, Taras Pustovit, który 10 lat temu w imieniu samorządu Ostroga podpisywał akt partnerstwa oraz deputowani władz samorządowych województwa rówieńskiego i radni Rady Miasta Ostroga. Podczas spotkania na Zamku Książąt Ostrogskich poruszano także kwestie dotyczące historii miast, potencjału turystycznego, a także kreślono perspektywy współpracy, kulturalnej, gospodarczej oraz dalszego rozwoju partnerstwa. Jubileusz był również okazją do posadzenia „drzewka partnerstwa”, pod którym dodatkowo zakopano „kapsułę czasu”. W specjalnej szklanej butelce umieszczono zdjęcia oraz informację dotyczącą uroczystości odnowienia partnerstwa pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami. Delegacje miasta znalazły także czas na obejrzenie unikatowych ekspozycji zaprezentowanych w Muzeum Numizmatycznym oraz Muzeum Książki w Ostrogu, a także zapoznały się z bogatą historią i spuścizną Akademii Ostrogskiej.

Wydarzenia roku 2017

 • Uroczystość obchodów 10-lecia partnerstwa Sandomierza oraz miasta Newark-on-Trent w Wielkiej Brytanii odbyła się 16 września 2017 roku w sandomierskim Ratuszu. Wzięli w niej udział przedstawiciele miast partnerskich Sandomierza: Newark-on-Trent (Wielka Brytania), Emmendingen (Niemcy) oraz Ostróg (Ukraina). W trakcie wydarzenia uczczono minutą ciszy śp. Marikę Tribe - Burmistrza Newark, która przyczyniła się do podpisania aktu partnerstwa przed 10 laty między Sandomierzem a Newark. Po przemówieniu burmistrza Sandomierza, głos zabrała Rita Crowe Burmistrz Newark-on-Trent, która w swej mowie podkreśliła jak niezwykle owocna oraz ważna jest współpraca między naszymi miastami. Swój głos zabrali również przedstawiciele pozostałych miast partnerskich oraz przedstawiciele sandomierskich instytucji kultury i oświaty. Następnie, podczas uroczystości podpisano akt odnowy partnerstwa przez Rite Crowe Burmistrza Newark-on-Trent oraz Marka Bronkowskiego burmistrza Sandomierza. Uroczystość uświetnił koncert harcerskiego zespołu wokalno-instrumentalnego Wołosatki.
 • 3 - 4 czerwca - delegacja Sandomierza na czele z Andrzejem Gajewskim sekretarzem miasta wzięła udział w obchodach Dnia Miasta Ostroga.
 • Z pomocą świąteczną dla Ostroga na Ukrainie. Pod takim hasłem odbyła się akcja charytatywna dla biedniejszych mieszkańców Ostroga. Ponad tonę artykułów żywnościowych oraz chemicznych udało się zebrać mieszkańcom, kibicom oraz sympatykom Sandomierskiego Klubu Sportowego "Wisła" Sandomierz. Zebrana pomoc jeszcze przed świętami trafiła do parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu na Ukrainie. Kibice SKS Wisła wzięli udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki wielkanocnej dla rodaków z Kresów Wschodnich. Samochód wypełniony darami, przekazanymi przez ludzi dobrej woli, dotarł 12 kwietnia 2017 r. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz Sandomierskiego Klub Sportowego "Wisła" Sandomierz spotkali się z władzami miasta Ostroga. Podczas spotkania omówiono kierunki dalszej współpracy pomiędzy miastami partnerskimi oraz SKS Wisła Sandomierz.

Wydarzenia roku 2016

 • Delegacja Sandomierza z burmistrzem Markiem Bronkowskim na czele wzięła udział w obchodach 25-lecia partnerstwa miast, które odbyły się w dniach 17-19 czerwca br. w niemieckim Emmendinen. Swoje ćwierćwiecze świętowali partnerzy z miast Sandomierza i Emmendingen. Do udziału w uroczystości zostali zaproszeni partnerzy z miast europejskich, w tym także goszczący w Emmendingen partnerzy z francuskiego Six-Fours-les-Plages, którzy od 1978 podpisali z niemieckim miastem akt o partnerstwie oraz z brytyjskiego Newark-on-Trent – które jest miastem partnerskim Sandomierza i Emmendingen.

Wydarzenia roku 2014

 • W związku z wydarzeniami na Ukrainie zamiast corocznego Turnieju Wiedzy o Miastach Partnerskich Sandomierza odbyła się zbiórka darów (także książek) na rzecz mieszkańców Ostroga - sandomierskiego miasta partnerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających tam Polaków. W odpowiedzi na apel tamtejszego ks. proboszcza Witolda Józefa Kowalowa wysłano kilkanaście paczek z ponad 75 kg darów.
 • 30 maja - 1 czerwca w Emmendingen przebywała delegacja Sandomierza na czele z Burmistrzem Jerzym Borowskim, która wzięła udział w obchodach XXXV rocznicy współpracy partnerskiej Emmendingen i Six-Four-Les-Plages. W czasie pobytu omówiono między innymi możliwości wspólnych obchodów 100-ej rocznicy wybuchu I wojny światowej, a także wspólne warsztaty grup tańca z Sandomierza i Emmendingen.
 • Sierpień 2014 - kolejna grupa sandomierzan wyjechała na wakacyjny kurs języka niemieckiego na uniwersytecie we Fryburgu. 7 sierpnia odbył się w Emmendingen podsumowanie XX lat udziału mieszkańców miast partnerskich w tym kursie. Każdorazowo byli tam mieszkańcy Sandomierza.
 • W dniach 19-21 września w Emmendingen uroczyście obchodzono jubileusz XXX rocznicy podpisania Aktu Partnerstwa z Newark-on-Trent (oba miasta są partnerami Sandomierza). W spotkaniu przyjaciół wzięła udział czteroosobowa delegacja z Sandomierza, na czele której stała dr Ewa Kondek - zastępca Burmistrza Miasta. Okazją do następnego spotkania będzie w przyszłym roku ćwierć wieku partnerstwa Sandomierza i Emmendingen.

Wydarzenia roku 2013

 • W ramach Targów Edukacyjnych odbył się Turniej Wiedzy o Miastach Partnerskich Sandomierza pod patronatem Burmistrza Jerzego Borowskiego. Organizatorem jest od wielu lat Stowarzyszenie Miast Partnerskich POMOST.
 • od 30 maja do 2 czerwca w Sandomierzu odbywał się Festiwal "Czas dobrego Sera". Jednym z wystawców był znany w wielu krajach producent serów Guido Pinzani, który przywiózł ze sobą swoje doskonałe produkty. Pan Pinzani mieszka w naszym toskańskim mieście partnerskim - Volterze.
 • 16 czerwca 2013 r., delegacja Sandomierza z Burmistrzem Jerzym Borowskim wzięła udział w uroczystościach 30-lecia współpracy miast partnerskich – Newark-on-Trent oraz Emmendingen,  a także 20. rocznicy podpisania umowy Newarku z Saint Cyr-sur-Loire.
 • W sierpniu kolejni mieszkańcy Sandomierza uczestniczyli w kursie języka niemieckiego na Uniwersytecie we Fryburgu. Sandomierzanie mogli wziąć w nim udział na zaproszenie organizacji partnerskich z Emmendingen, które sfinansowały udział w kursie i pobyt.
 • Dwutygodniową praktykę w instytucjach samorządowych Sandomierza odbyła mieszkanka Emmendingen - Magdalena Dombek.
 • 26-27 września przedstawiciele Sandomierza wzięli udział w konferencji "Współpraca partnerska narzędziem aktywnego obywatelstwa", którą w Krakowie zorganizował Związek Miast Polskich.
 • Dla polskiej szkoły w Newark-on-Trent zbierano książki, które zostały przekazane uczącym tam nauczycielkom. Poza darczyńcami indywidualnymi aktywnie włączyło się do akcji Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej.
 • Przedstawiciele Sandomierza wzięli udział w cyklu spotkań "Współpraca międzynarodowa w regionie świętokrzyskim", któych efektem jest internetowa platforma współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wydarzenia roku 2012

 • 12 stycznia 2012 r. odbyło się noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia Pomost, podczas którego omówiono plany współpracy z miastami partnerskimi.
 • 23 marca 2012 r. podczas Sandomierskich Targów Edukacyjnych zorganizowano kolejny konkurs Wiedzy o Miastach Partnerskich Sandomierza. Najlepszymi okazali się dwaj uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr II - Radosław Niżyński i Michał Mazurkiewicz, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów.
 • 14 kwietnia 2012 r., w historycznym ratuszu włoskiej Volterry, miasta położonego w Toskanii, podpisane zostało porozumienie o współpracy partnerskiej z Sandomierzem. Reprezentujący nasze miasto Burmistrz Jerzy Borowski podczas uroczystości zwrócił uwagę, że oba miasta łączy wspaniałe dziedzictwo przeszłości oraz wspólne poszukiwanie miejsca dla  w przyszłości.
 • W dniach 16-17 czerwca delegacja miasta Sandomierza zaprezentowała bogatą ofertę turystyczną nadwiślańskiego grodu podczas Leistungsschau (imprezy targowej) zorganizowanej w Emmendingen. 
 • Od 9 do 15 lipca 2012 r. grupa taneczna Paradox, działająca przy Sandomierskim Centrum Kultury, uczestniczyła w warsztatach tanecznych i koncertach Emmendingen. Wspaniale przyjęte koncerty zostały przygotowane i zaprezentowane wspólnie z partnerami z Niemiec.
 • W dniach od 5 do 8 września br., odbyły się uroczyste obchody XX-lecia podpisania Aktu Partnerstwa Miast pomiędzy Sandomierzem i Emmendingen. Okrągła rocznica historycznego dla obu miast podpisania aktu przypadła na czerwiec 2010 roku, jednakże ze względu na powódź, która nawiedziła w tamtym czasie nadwiślański gród, uroczystość musiała zostać przesunięta.
 • W sandomierskim Ratuszu, w czwartek 20 września 2012 roku odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Partnerstwa Sandomierza i włoskiego miasta Volterra. Porozumienie o współpracy partnerskiej, w obecności delegacji z pięknego miasta w Toskanii, podpisali Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza i Marco Buselli Burmistrz Volterry. Uchwałę o współpracy obu miast podjęła Rada Miasta Sandomierza 30 listopada 2011 roku.

Wydarzenia roku 2011

 • 11 - 14 lutego 2011 r. - wizyta delegacji miasta Volterra (Włochy) celem nawiązania współpracy z Sandomierzem
 • 5 maja 2011 r. - przekazanie dla gimnazjum nr 2: telewizor plazmowy Samsung oraz konsola do gier, od miasta partnerskiego Newark-on-Trent dla szkoły poszkodowanej w wyniku powodzi
 • 2 - 3 czerwca 2011 r. - wizyta delegacji Sandomierza w Ostrogu z okazji święta miasta
 • 2 - 4 czerwca 2011 r. - rewizyta delegacji Sandomierza w Volterze
 • 2 - 7 czerwca 2011 r. - spotkanie młodych piłkarzy z Emmendingen i Sandomierza w Sandomierzu
 • 29.06 - 4.07.2011 r. - obchody XX rocznicy współpracy Sandomierza i Emmendingen w Niemczech (wśród uczestników m.in. piłkarze uczestniczący w turnieju sportowym)
 • sierpień 2011 r. - udział czterech osób w wakacyjnym kursie j. niemieckiego na uniwersytecie we Freiburgu, sponsorowany przez instytucje miasta partnerskiego Emmendingen
 • 27.08 - 10.09.2011 r. - dwutygodniowa praktyka w sandomierskich instytucjach (przede wszystkim Centrum Informacji Turystycznej) odbyta przez praktykantkę Urzędu Miejskiego Emmendingen
 • 26 września 2011 r. - wizyta ambasadora Niemiec w Sandomierzu
 • 30 września - 5 października 2011 r. - przedstawiciele Kolping-Familie Emmendingen w Sandomierzu
 • 9 listopada 2011 r. - wizyta konsula generalnego i wicekonsula Niemiec z Krakowa w Sandomierzu
 • 9 - 10 grudnia 2011 r. - prezentacja współpracy Sandomierza i Emmendingen na Kongresie Miast Partnerskich w Heidelbergu

Wydarzenia roku 2010

 • 29.06 - 6.07.2010 r. - udział UKS "Trójka" w 5. Międzynarodowym Turnieju Młodzieży w Piłce Nożnej w Emmendingen
 • 30 lipca 2010 r. - przyjazd transportu z darami od mieszkańców Emmendingen i regionu dla osób poszkodowanych w powodzi
 • sierpień 2010 r. - udział pięciu osób w wakacyjnym kursie j. niemieckiego na uniwersytecie we Freiburgu, sponsorowany przez instytucje miasta partnerskiego Emmendingen
 • 28 października 2010 r. - przyjazd transportu z darami od mieszkańców Emmendingen i regionu dla osób poszkodowanych w powodzi
 • listopad 2010 r. - przekazanie zbiórki pieniężnej na urządzenie pracowni językowej w gimnazjum nr 2