Uroczystość obchodów 10-lecia partnerstwa Sandomierza oraz miasta Newark-on-Trent

Spotkanie w Newark-on-Trent

Spotkanie w Sandmierzu

Podpisanie aktów partenrstwa

Akt partnerstwa miast