Podpisanie Aktu Partnerstwa Miast

Spotkanie w Sandomierzu

Akt partnerstwa miast