Zgodnie z Uchwałą nr XII/121/2011 z dnia 30 listopada 2011r., Rada Miasta Sandomierza wyraziła wolę nawiązania partnerskich stosunków oraz współpracy ze społecznością miasta Volterra we Włoszech.

W sobotę, 14 kwietnia 2012 r., w historycznym ratuszu Volterry, miasta położonego w Toskanii (Włochy), podpisane zostało porozumienie o współpracy partnerskiej z Sandomierzem. Reprezentujący nasze miasto Burmistrz Jerzy Borowski podczas uroczystości zwrócił uwagę, że oba miasta łączy wspaniałe dziedzictwo przeszłości oraz wspólne poszukiwanie miejsca dla  w przyszłości. Wspólnotę podkreśla między innymi refren hymnu polskiego, w którym do Polski maszeruje się "z ziemi włoskiej".
Volterra jest urokliwym miastem, założonym jeszcze przez Etrusków i odwiedzanym przez rzesze turystów. W ostatnim okresie furorę na świecie zrobiła książka oraz film "Twilight", którego akcja toczy się w tym mieście. Podobnie, jak w Sandomierzu i "Ojcu Mateuszu" wielu turystów, przybywając do Volterry, szuka śladów akcji filmu.
Porozumienie aktu partnerstwa w Sandomierzu przewiduje się jeszcze w tym roku.

W sandomierskim Ratuszu, w czwartek 20 września 2012 roku odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Partnerstwa Sandomierza i włoskiego miasta Volterra. Porozumienie o współpracy partnerskiej, w obecności delegacji z pięknego miasta w Toskanii, podpisali Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza i Marco Buselli Burmistrz Volterry. Uchwałę o współpracy obu miast podjęła Rada Miasta Sandomierza 30 listopada 2011 roku. Partnerstwo Sandomierza z Volterrą uzupełniło dotychczasowe z Emmendingen, Ostrogiem oraz Newark-on-Trent. Nawiązana przyjaźń z miastem o wielowiekowej tradycji ma przyczynić się między innymi do wzajemnego wspierania w kwestiach turystycznych i rolniczych, bowiem Volterra to miasto, które wyróżnia się naturalnymi i rozległymi terenami położonymi w trzech dolinach (Valdera, Valdlsa i Val di Cecina).

W doniosłej uroczystości podpisania wspomnianego aktu wzięło udział wielu dostojnych gości - ks. bp. dr Krzysztof Nitkiewicz Ordynariusz Diecezji Sandomierskiejdr Ewa Kondek Zastępca Burmistrza SandomierzJanusz Sochacki  Przewodniczący Rady Miastawraz z Radnymi Miasta, przedstawiciele Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pomost, a także dyrektorzy szkół, instytucji kulturalnych oraz młodzież szkolna, która w czerwcu tego roku była z wizytą w toskańskim mieście.
  W historycznym sandomierskim Ratuszu, Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza zwrócił uwagę, że oba miasta łączy wspaniałe dziedzictwo przeszłości oraz wspólne poszukiwanie miejsca dla przyszłości.
  - Wybierając współpracę i przyjaźń deklarujemy zamiar wzajemnego wspierania się w rozwiązywaniu trudności, wspólnego poszukiwania dróg prowadzących do rozwoju naszych miast. A wydaje się, że mamy wiele wspólnego, jak chociażby ważną rolę turystyki w rozwoju Sandomierza i Volterry. Chcemy, aby nasze porozumienie stworzyło okazję do poznania i współpracy osób, które zajmują się tymi branżami tutaj i Volterze. Podobnie chciałbym, aby współpracę nawiązały szkoły i instytucje – podkreślił Jerzy Borowski.
W swoim wystąpieniu Marco Buselli Burmistrz Volterry zaznaczył podobieństwo obu miast w kwestiach historycznych i architektonicznych.
- Wiemy, że Sandomierz odegrał ważną rolę w historii Polski, jak również że miasto jest jednym z nielicznych przykładów, które troszczy się o zabytki architektoniczne. Posiada dobry rozwój gospodarczy i wysoką jakość życia. To wszystko nas umacnia i dzięki aktywnej wymianie możemy naprawdę wiele osiągnąć, między innymi w zakresie wspólnych projektów – mówił Marco Buselli.
W dowód prawdziwej przyjaźni burmistrzowie wymienili się upominkami symbolizującymi partnerskie miasta. Uroczystość dopełnił koncert muzyki klasycznej w wykonaniu młodych artystów.