bip
kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społeczne

Budowa przedszkola nr 6

  • Informacje o przebiegu prac

       Informacja o aktualnym przebiegu realizacji projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”     Informujemy, że umowa o roboty budowlane na wykonanie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw,...

    więcej
  • Informacje o projekcie

    BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA NR 6 ZAKRES PROJEKTU Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w...

    więcej