Informacja o aktualnym przebiegu realizacji projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”

Informacja nt. aktualnego zaawansowania (wg stanu na dzień 21.09. br.) prac na budowie przedszkola.

Zakończony został montaż konstrukcji dachu. Według informacji wykonawcy w dniach 24-28.09. br. spodziewana jest dostawa blachy na przekrycie dachu.
Aktualnie prowadzone są i będą wykonywane następujące prace:
- ocieplenie stropu poddasza i ścian klatek schodowych na poddaszu styropianem,
- kontynuacja montażu instalacji elektrycznej,
- kontynuacja montażu instalacji sanitarnych,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem,
- wykonanie przyłącza wodociągowego,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- kontynuacja wykonywania przyłącza ciepłowniczego.