Informacja o aktualnym przebiegu realizacji projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”

W okresie od 12.10.br. do 8.11.2018 r. zostały wykonane następujące prace:
- zakończono prace pokrywcze połaci dachowej
- wykonano tynki wewnętrzne w poziomie parteru
- wykonano instalację elektryczną i teletechniczną w poziomie parteru
- wykonano wewnętrzną instalację wody i kanalizacji sanitarnej w poziomie parteru i I piętra
- wykonano ocieplenie kominów wraz z nałożeniem wyprawy tynkarskiej
- zdemontowano żuraw stacjonarny
- zamontowano rusztowanie pod wykonanie elewacji budynku
- wykonano kanalizację deszczową wzdłuż ściany południowej
- wykonano instalację sanitarną wewnętrzną podtynkową i podposadzkową w poziomie piętra
- w toku znajduje się wykonywanie instalacji elektrycznej podtynkowej silno i niskoprądowej w poziomie piętra
- wykonano zabudowę klatki schodowej w przestrzeni dachowej
- rozpoczęto wykonywanie wylewki cementowej w poziomie parteru
- wykonano obudowę kominow w przestrzeni dachowej z wyprawą klejową i siatkowaniem
- zamontowano winde osobową.