Projekt rewitalizacyjny - realizowany w formule konkursu architektonicznego - polega na przywróceniu funkcji - wypoczynkowo-rekreacyjnej placu oraz w części utrzymaniu funkcji handlowej. W dolnej części placu ma powstać fontanna (kolorowa, bez niecki). Mają zostać także ustawione elementy małej architektury - ławki, stojaki na rowery i pojemniki na rośliny. Płytkami w innym kolorze wydzielony zostanie kwartał, który ma stanowić rodzaj sceny, która będzie służyć występom artystycznym m.in. uroczystościom z okazji 3 Maja. 

    Położona wyżej część, między schodami a ulicą Tadeusza Króla, pozostanie terenem zielonym. Umiejscowiony zostanie tam plac zabaw dla dzieci, ustawione zostaną elementy siłowni zewnętrznej. Planuje się również utworzenie strefy dla seniorów. Cały plac ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 

   Równolegle do zielonego rynku, na wydzielonej działce, powstanie budynek o szerokości 10 i długości 45 metrów. Obiekt ma pomieścić 18 stanowisk handlowych. Adaptacja sfery placu 3-go Maja polega również na nadaniu mu nowych funkcji tzw. „salonu miasta”. Zakres przebudowy obejmuje następujące elementy: usunięcie (przeniesienie w inne miejsce) istniejących blaszanych punktów sprzedaży, rozbiórka utwardzonego placu oraz ścieżek, rozbiórka toalety o podstawie koła. Na placu zaprojektowano nową nawierzchnię z płyt granitowych o różnych odcieniach szarości. Na osi placu znajdować się będzie pawilon handlowy, fontanna z iluminacją, miejsce dla występów scenicznych, siedziska amfiteatralne skierowane w stronę "sceny", pochylnia dla osób niepełnosprawnych w celu pokonania naturalnej różnicy wysokości pomiędzy placem a skwerem, schody terenowe, toaletę publiczną, małą architekturę (ławeczki, śmietniki, stojaki na rowery, salon miejski). 

   W dalszej części na skwerze zaprojektowano nowe alejki z płyt brukowych, miejsce na pomniku upamiętniającym Konstytucje 3 Maja, plac zabaw, zewnętrzną siłownię, strefę wypoczynkową dla seniorów powstałą z miejscowego obniżenia terenu, gry umysłowe (szachy), małą architekturę (ławeczki, śmietniki). Plac i skwer wyposażony będzie w nowo projektowane lampy parkowe. Dla placu i toalety publicznej wykonane zostaną niezbędne przyłącza oraz utwardzenie terenu dojścia i dojazdu w  obrębie własnych działek nr 345/3, 435/66, 1508/4.