Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu, etap I - opis wykonanych robót

Część architektoniczna (w zakresie Etapu 1)

  • Roboty rozbiórkowe i roboty budowlane w zakresie nawierzchni Placu 3-go Maja
  • Roboty budowlane w zakresie konstrukcji fontanny
  • Roboty budowlane w zakresie małej architektury
  • Roboty budowlane w zakresie budynku toalety publicznej

Część instalacyjna (w zakresie Etapu 1)

  • Roboty budowlane w zakresie wodociągów (do toalety, fontanny) i rurociągów do odprowadzania ścieków (z toalety i fontanny).
  • Roboty budowlane w zakresie oświetlenia terenu
  • Roboty budowlane w zakresie zasilania i uziemienia poszczególnych obiektów
  • Roboty budowlane w zakresie przebudowy kabli elektroenergetycznych (PGE)
  • Roboty budowlane w zakresie budowy telewizji dozorowej
  • Fontanna - roboty budowlane w zakresie wszystkich instalacji

Budynek toalety – roboty budowlane w zakresie wszystkich przyłączy i instalacji wewnętrznych

Zakres robót wykonanych w etapie 1
Obejmuje: pow. placu z płyt granitowych gr. 6cm – 1 568,15 m², pow. placu z płyt granitowych gr.8 cm –241,62 m², pow. fontanny posadzkowej 89 m², szalet pow. uż. 16,13 m², słupy oświetleniowe wys. 6 m – szt. 8 połączone kablami YAKY1702,69 m, kanalizacja deszczowa 79,6 mb, odwodnienie szczelinowe mb 111, ławki parkowe 12 szt. , kosze na śmieci szt. 4

Etap II – opis wykonanych robót

Wykonano: chodnik z płyt betonowych płukanych 50x50x7 m² 365, donice nierdzewne szt. 9, ławki nierdzewne z drewnem iroko szt. 4, stolik narożny nierdzewny z drewnem iroko szt. 1, hamak nierdzewny z drewnem iroko szt. 1, zieleń 725 m², kamery sieciowe ze skrzynką przyłączeniową na słupie kpl 4.

Wykonawca robót I i II etapu: PPH INTERBET, ul. Batalionów Chłopskich 10, Tarnobrzeg

   Projekt rewitalizacyjny - realizowany w formule konkursu architektonicznego - polega na przywróceniu funkcji - wypoczynkowo-rekreacyjnej placu oraz w części utrzymaniu funkcji handlowej. W dolnej części placu ma powstać fontanna (kolorowa, bez niecki). Mają zostać także ustawione elementy małej architektury - ławki, stojaki na rowery i pojemniki na rośliny. Płytkami w innym kolorze wydzielony zostanie kwartał, który ma stanowić rodzaj sceny, która będzie służyć występom artystycznym m.in. uroczystościom z okazji 3 Maja. 

    Położona wyżej część, między schodami a ulicą Tadeusza Króla, pozostanie terenem zielonym. Umiejscowiony zostanie tam plac zabaw dla dzieci, ustawione zostaną elementy siłowni zewnętrznej. Planuje się również utworzenie strefy dla seniorów. Cały plac ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 

   Równolegle do zielonego rynku, na wydzielonej działce, powstanie budynek o szerokości 10 i długości 45 metrów. Obiekt ma pomieścić 18 stanowisk handlowych. Adaptacja sfery placu 3-go Maja polega również na nadaniu mu nowych funkcji tzw. „salonu miasta”. Zakres przebudowy obejmuje następujące elementy: usunięcie (przeniesienie w inne miejsce) istniejących blaszanych punktów sprzedaży, rozbiórka utwardzonego placu oraz ścieżek, rozbiórka toalety o podstawie koła. Na placu zaprojektowano nową nawierzchnię z płyt granitowych o różnych odcieniach szarości. Na osi placu znajdować się będzie pawilon handlowy, fontanna z iluminacją, miejsce dla występów scenicznych, siedziska amfiteatralne skierowane w stronę "sceny", pochylnia dla osób niepełnosprawnych w celu pokonania naturalnej różnicy wysokości pomiędzy placem a skwerem, schody terenowe, toaletę publiczną, małą architekturę (ławeczki, śmietniki, stojaki na rowery, salon miejski). 

   W dalszej części na skwerze zaprojektowano nowe alejki z płyt brukowych, miejsce na pomniku upamiętniającym Konstytucje 3 Maja, plac zabaw, zewnętrzną siłownię, strefę wypoczynkową dla seniorów powstałą z miejscowego obniżenia terenu, gry umysłowe (szachy), małą architekturę (ławeczki, śmietniki). Plac i skwer wyposażony będzie w nowo projektowane lampy parkowe. Dla placu i toalety publicznej wykonane zostaną niezbędne przyłącza oraz utwardzenie terenu dojścia i dojazdu w  obrębie własnych działek nr 345/3, 435/66, 1508/4.