W ramach otrzymanej kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Sandomierz” w trzech Sandomierskich szkołach: w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza powstały i zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne Pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Całkowity koszt zadania: 75.000,00 zł.

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach: 60.000,00 zł.