Więcej fotografii znajduje się na poniższej stronie internetowej: 

http://zplecakiem.pl/sandomierz/

Zapraszamy.