Profesor Feliks Kiryk - historyk, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, wybitny uczony, doktor Honoris Causa wielu uczelni polskich i zagranicznych. Zwany historykiem małych ojczyzn. Autor wielu prac z epoki średniowiecza do któych należą między innymi: "Lekarze i aptekarze Sandomierscy przełomu XVI i XVII stulecia", "Jan Długosz. W 500 rocznice śmierci",  "Materiały z sesji Sandomierz 24 maja 1980 r.", "Dzieje Sandomierza XVI- XVIII w.", "Pamiętnik sandomierski.

Muzeum  Okręgowe Sandomierz 1993, 1995, 1997 r. ", "Pergaminy archiwum kapituły sandomierskiej", "Zeszyty Sandomierskie 1987 zeszyt – 7 urbanizacja Małopolski Województwo Sandomierskie XIII- XVI w.".           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Rada Miasta Sandomierza nadała Panu Profesorowi Feliksowi Kirykowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Uchwała Rady Miasta Sandomierza nr XIV / 128 / 2004 z dnia 26.05.2004 r.