Jerzy Adam Stępień, ur. 7 września 1946 w Staszowie, syn sandomierskich nauczycieli Mariana (1913-1960) i Reginy  (1915-2006) Stępniów, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu (matura 1964)  

W 1969 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969–1971 odbył aplikację sądową, m.in. w Sądzie Powiatowym w Sandomierzu, sędzia sądów w Kielcach (1973-1979), radca prawny (1979-1989).

W 1980 był współzałożycielem „Solidarności” w Regionie Świętokrzyskim –  wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, internowany 13 grudnia 1981 r..na okres roku, po zwolnieniu działał w podziemiu, w marcu 1983 r.  skazany przez SN Izbę Wojskową w Warszawie na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata..

W 1989 r. członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie roboczej do spraw samorządu terytorialnego.  Senator RP (1989–1993), przewodniczący  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu. Współtwórca reformy samorządu terytorialnego w Polsce.  Generalny Komisarz Wyborczy (1990-  1993). W latach 1997–1999  podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Jerzego Buzka.

W czerwcu 1999  wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w listopadzie 2006 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na stanowisko prezesa TK (2006-2008), od  2008 wykładowca, a następnie  dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Jazzman, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowgo (1990-1999). Autor publikacji z zakresu administracji publicznej i historii najnowszej, także sandomirianów. Członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010)  oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina (2008), Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Brązowym Medalem Gloria Artis oraz medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości (Bene Merentibus Iustitiae) przyznawanym przez Krajową Radę Sadownictwa  W 2013 r. za działalność publiczną otrzymał przyznawaną przez redakcję „Newsweeka” Nagrodę im. Teresy Torańskiej.