Urodził się 15 sierpnia 1937 r. w Kępie Rzeczyckiej (parafia Wola Rzeczycka). Święcenia kapłańskie przyjął z rąk z biskupa Franciszka Bardy w 1961 r. w Przemyślu. Pracował w parafii Hyżne k. Rzeszowa, Jaśle i w Stalowej Woli, gdzie tworząc prężne środowisko religijno-społeczne stał się niekwestionowanym autorytetem, szczególnie w latach osiemdziesiątych.

Oprócz duszpasterstwa zajmował się także inwestycjami - z jego inicjatywy powstały: dom katechetyczny i zakonny, plebania, Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL wraz z miasteczkiem akademickim i Szkoła Bankowa. Jako biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej szczególną troską otoczył zespoły synodalne, Radio Maryja i Akcję Katolicką, której jest opiekunem. 


Akt nadania
przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia
„Bene meritus”
        
Radośnie świętując
przypadające w 2007 roku jubileusze:
70. rocznicy urodzin
oraz 15-lecia posługi biskupiej
w Diecezji Sandomierskiej,
kierując się pragnieniem wspólnoty mieszkańców
naszego dziesięciowiekowego grodu,
w podzięce za lata oddania
     Bogu, Ojczyźnie i ludziom na naszej ziemi,
rozliczne, godne najgłębszego szacunku
  inicjatywy duszpasterskie i społeczne
oraz cały okres sakry biskupiej i posługi
w Sandomierskim Kościele
Biskupa Solidarności,
w uznaniu nieocenionych zasług
dla Diecezji Sandomierskiej i jej wiernego ludu
- jako wyraz hołdu i wdzięczności
nadaję
       
Jego Ekscelencji
Ks. dr Edwardowi Frankowskiemu
Biskupowi Pomocniczemu
Diecezji Sandomierskiej
Honorowe Wyróżnienie
„Bene meritus”

Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski

Sandomierz, dnia 15 października 2007 roku