Kapłan diecezji Sandomierskiej. Alumn i wychowanek tutejszego Seminarium Duchownego, które ukończył w 1956 r. Studia na Wydziale Humanistycznym (filologia polska) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończonych studiach wrócił do Sandomierza, podejmując pracę na stanowisku diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Był inicjatorem ruchu młodzieżowego Światło Życia.
W 1969 roku został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W tym samym czasie podjął studia w zakresie Teologii Pastorskiej, uzyskując doktorat z homiletyki. W 1976 roku został mianowany Kanonikiem honorowym, gremialnym (1986) oraz archidiakonem (1995) Kapituły Katedralnej w Sandomierzu. Był kapelanem honorowym Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II. Autor 40 rozpraw i artykułów naukowych oraz 70 publikacji popularnych o różnej tematyce (historia, homiletyka, teatrologia). Większość rozpraw jest wydawana w periodykach związanych z Sandomierzem „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, „Zeszytów Sandomierskich”. Autor wydanej 2008 r. autobiografii „Dzień się nachylił”, będącej swoistym testamentem duchowym autora.
Bardzo intensywnie pracuje w Towarzystwie Naukowym Sandomierskim, będąc od chwili powołania do chwili obecnej Przewodniczącym Sekcji Humanistycznej. Znakomity pedagog i przyjaciel młodzieży. Kapelan sandomierskich środowisk twórczych.


Akt nadania
przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia
„Bene meritus”


Z okazji Złotego Jubileuszu Święceń Prezbiteratu,
kierując się pragnieniem mieszkańców
naszego dziesięciowiekowego grodu,
jako wyraz hołdu i wdzięczności
za lata kapłaństwa poświęcone Sandomierzowi
oraz w uznaniu nieocenionych zasług
dla naszego miasta
i wspólnoty jego mieszkańców,
nadaję


Przewielebnemu
Ks. Prof. Wiesławowi Wilkowi
Honorowe Wyróżnienie
„Bene meritus”.


Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski


Sandomierz, dnia 17 czerwca 2006 roku