W maju 1989 r. do naszego miasta przybyła pierwsza oficjalna 7 osobowa, delegacja, na której czele stał burmistrz Gaugenrieder. Zostali zauroczeni Sandomierzem, a dzięki ich staraniom podjęto decyzję o nawiązaniu dalszych kontaktów. Partnerstwo takich miast jak Sandomierz i Emmendingen prowadzi w pierwszym rzędzie do nawiązania wielu osobistych przyjaźni i znajomości, co w konsekwencji służy stwarzaniu atmosfery szacunku i zrozumienia.

W okresie 14 lat współpracę nawiązało wiele instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Współdziałają ze sobą ściśle niemieckie stowarzyszenie skupiające sympatyków partnerstwa "Freunde der Städtepartnerschaften" i Stowarzyszenie "Pomost" działające w Sandomierzu. Szczególną uwagę przykładamy do prowadzenia Współpracy pomiędzy szkołami. Bezpośrednie umowy partnerskie podpisały szkoły: I LO Collegium Gostomianum i Goethe Gimnazjum, Zespół Szkół Ekonomicznych i Kaufmänische Schulen, Zespół Szkół Budownictwa i Gewerbe Schulen. Jest to inwestycja w przyszłość. To właśnie młodzi ludzie po obydwu stronach granicy budować będą Zjednoczoną Europę XXI wieku. Systematycznie prowadzona jest wymiana uczniów szkół, które podpisały umowy partnerskie. Młodzież realizuje wspólne projekty, zapoznaje się z obowiązującymi prawami nauczania, poznaje kulturę innego narodu. Umowę partnerstwa podpisano również pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Sandomierzu a Centrum für Psychiatrie. Stale współpracują ze sobą: policja, artyści i działacze kultury obydwu miast.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca pomiędzy niemieckim Czerwonym Krzyżem i przedstawicielami naszej opieki społecznej. Dzięki temu szpital otrzymał kilka transportów z lekami oraz wyposażeniem medycznym, a Dom Pomocy Społecznej m.in. wyposażenie kuchni. Strona niemiecka dofinansowała zakup mammografu, i pomogła przy uruchomieniu Liceum Katolickiego. Szczególną uwagę przywiązuje się do promowania kultury. 

Akt nadania
przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia
„Bene meritus”


Z okazji
wspaniałego Jubileuszu 15 lecia partnerstwa
miast Sandomierza i Emmendingen,
w uznaniu wielkich zasług
dla naszego dziesięciowiekowego grodu
i jego mieszkańców,
jako wyraz wdzięczności
za lata prawdziwej przyjaźni i współpracy,
nadaję

partnerskiemu niemieckiemu miastu 
Emmendingen 
Honorowe Wyróżnienie 
„Bene meritus”.


Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski


Sandomierz, dnia 19 sierpnia 2006 roku