Newark jest miastem bardzo podobnym do Sandomierza: liczy 26 tys. Mieszkańców, jego historia sięga głęboko w średniowiecze. Zamek w mieście jest datowany na rok 1123, a parafialny kościół p.w. św. Marii Magdaleny stoi na miejscu poprzedniego z jedenastego wieku. Budowę wieży kościoła, liczącej blisko 80m. wysokości, ukończono w 1350 r.
Malownicze miasto kryje w swoich jednorodzinnych domach serdecznych ludzi, którzy w niczym nie przypominają stereotypowych, zimnych Anglików. Mieszkańcy Newark są stale roześmiani i chętni do pomocy. Ważną rolę w przyjęciu polskiej delegacji odegrali członkowie Stowarzyszenia Partnerstwa Miast (Town Twinnig Association), którzy gościli sandomierzan w swoich domach i mocno interesowali się nowym miastem partnerskim. Kilku z nich przebywało przed rokiem w Sandomierzu i przechowało żywe wspomnienia z pobytu w Polsce.
Umowa o współpracy została podpisana przez obu burmistrzów w niedzielę, 10 września 2006 r. podczas wizyty delegacji z Sandomierza w Anglii – Marikę Tribe i Jerzego Borowskiego.


 

Akt nadania
przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia
„Bene meritus”

W dowód uznania
dla miasta Newark-on-Trent
i Jego Mieszkańców
za serdeczną gościnność i szacunek
wobec wielu polskich żołnierzy,
którzy po II wojnie światowej
znaleźli w Waszym mieście
swój drugi dom
nadaję

angielskiemu miastu 
Newark-on-Trent 
Honorowe Wyróżnienie 
„Bene meritus”. 


Burmistrz Sandomierza
Jerzy BorowskiNewark-on-Trent, 10 września 2006 roku