Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ma swoją siedzibę w historycznym Zamku Kazimierzowskim. W placówce znajduje się następujące działy: Archeologiczno – Etnograficzny, Sztuki, Historyczny, Literatury, Edukacyjno – Promocyjny oraz zbiory biblioteczne. Ponadto muzeum posiada swoją filię w parterowej części sandomierskiego ratusza.

Można przyjąć, że historia muzeum rozpoczęła się 5 maja 1921 roku, kiedy to miało miejsce uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Sandomierskiej przy Polskim Towarzystwie Krajoznawczym w Sandomierzu. Od początku swej działalności należało do najbardziej prężnie i dynamicznie rozwijających się placówek PTK. W 1925 roku muzeum otrzymało swoją siedzibę w domu PTK przy ulicy Żeromskiego. W powojennym okresie uległa przeobrażeniu baza lokalowa muzeum. W 1978 roku placówka wzbogaciła się o trzy sale na parterze gotycko - renesansowego Ratusza, gdzie zorganizowano ekspozycję historyczno - artystyczną. W 1987 roku, po blisko trzydziestoletnim okresie remontów, oddano do użytku na potrzeby muzeum wyremontowany zamek sandomierski. Obecnie mieszczą się tam pracownie wszystkich działów, sale wystaw czasowych i stałych, Sala Rycerska pełniąca funkcje sali koncertowej, teatralnej, będąca miejscem imprez o charakterze okolicznościowym i społecznym, galeria w której urządzane są wystawy malarstwa, biblioteka oraz pomieszczenia administracyjne.


Akt nadania
przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia
„Bene meritus”
   
Z okazji
wspaniałego Jubileuszu 85 lecia
istnienia i szczytnej działalności
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
w uznaniu wielkich zasług
dla naszego dziesięciowiekowego grodu
w zakresie gromadzenia, opracowywania
i eksponowania zbiorów – dzieł sztuki oraz
materialnych świadków dziejów Sandomierza,

propagowania wiedzy o historii naszego grodu
oraz działań na niwie promocji miasta,
jako wyraz wdzięczności za długie lata aktywnej i zaangażowanej pracy
poświęcone Sandomierzowi,
nadaję
     
Muzeum Okręgowemu
w Sandomierzu
Honorowe Wyróżnienie
„Bene meritus”.

  
Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski


Sandomierz, dnia 27 października 2006 roku