Piotr Polk - urodził się w 1962 roku w Kaletach. Niewielkim miasteczku położonym 25 kilometrów na południe od Częstochowy. Tam ukończył technikum elektrotechniczne. Równocześnie uczył się w szkole muzycznej w Lublińcu na wydziale akordeonu i fortepianu a później rozszerzył umiejętność grania o dwa dodatkowe instrumenty: gitarę i perkusję. W tym czasie był założycielem i liderem rockowej grupy Boss. W roku 1986 wraz z Wojciechem Malajkatem i Cezarym Pazurą ukończył studia na wydziale aktorskim Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, pod opieką Jana Machulskiego.

Od 1987 roku mieszka w Warszawie. W latach 1991/93 mieszkał w Paryżu, zaproszony przez swoją francuską agentkę, gdzie ukończył kurs języka francuskiego. Swobodnie mówi również w języku angielskim. W tym języku zdawał maturę. Chwile wolne od pracy stara się spędzać czynnie. Jego wieloletnią pasją, jest ręczne wykonywanie unikalnych mebli.Akt nadania
przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia - Nagrody
„Bene meritus”
„Dobrze zasłużony”


Szanownemu Panu
Piotrowi Polkowi

mistrzowskiemu odtwórcy jednej z głównych ról w popularnym serialu telewizyjnym „Ojciec Mateusz”,

w podzięce i uznaniu nieocenionych zasług
w rozsławianiu i promowaniu naszego grodu
poprzez kreację roli sympatycznego Komendanta Policji, w serialu o wspaniałych ujęciach plenerowych  ukazujących piękno Sandomierza,
nadaję - jako wyraz hołdu i wdzięczności

Honorowe Wyróżnienie
„Bene meritus”
w formie „Sandomierskiego klucza”.


Jerzy Borowski

Burmistrz Sandomierza


Sandomierz, dnia 5 grudnia  2011 roku