Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. powołane zostało uchwałą Nr 123/55 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu i utworzone 1 stycznia 1956 r. pod pierwotną nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sandomierzu. Już od ponad 50 lat PGKiM poprzez swoje specjalistyczne Zakłady służy miastu w realizacji podstawowych potrzeb takich jak zaopatrzenie w wodę, przewozy osobowe, oczyszczanie ulic i posesji, zarządzanie mieszkaniami i lokalami komunalnymi oraz zielenią miejską i cmentarzem. W ciągu ostatnich lat Spółka dokonała gruntownej odnowy technicznej w sprzęcie, w pojazdach, w aparaturze kontrolno-pomiarowej i komputeryzacji.Akt nadania
przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia
„Bene meritus”

Z okazji
wspaniałego Jubileuszu 50 lecia działalności
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.,
w uznaniu wielkich zasług
dla naszego dziesięciowiekowego grodu
i jego mieszkańców
w zakresie zaspokajania
najżywotniejszych potrzeb
i świadczenia usług komunalnych,
jako wyraz wdzięczności
za półwiecze zaangażowanych działań
byłych i obecnych pracowników PGKiM
poświęcone Sandomierzowi,
nadaję

 
Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp. z o. o.
Honorowe Wyróżnienie
„Bene meritus”.


Burmistrz Sandomierza
Jerzy BorowskiSandomierz, dnia 30 czerwca 2006 roku