Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Sandomierzu już prawie od 100 lat służy przyjeżdżającym do Sandomierza turystom i jest miejscem, gdzie miłośnicy krajoznawstwa mogą realizować swoje pasje.
Działalność statutowa Oddziału obejmuje m.in. współpracę ze szkołami poprzez szkolne koła PTTK, których członkowie biorą udział w imprezach turystyki kwalifikowanej. Wypracował takie formy, które cieszą się popularnością wśród odbiorców i jednocześnie służą pogłębianiu wiedzy krajoznawczej. W ramach popularyzacji turystyki kwalifikowanej organizują rajdy piesze o różnym stopniu trudności, adresowane do różnych grup wiekowych.
PTTK jest jedynym biurem turystycznym posiadającym wykwalifikowanych przewodników oprowadzających  w języku polskim, niemieckim, angielskim, francuskim i rosyjskim. Zarówno grupy zorganizowane, jak i turyści indywidualni spacerując po Sandomierzu pod opieką przewodników mogą liczyć na kompetentną, miłą, obsługę. Przewodnicy chętnie zabierają swoje grupy także w okolice Sandomierza i Gór Świętokrzyskich, aby przybliżyć turystom piękno naszego regionu. Wiedza i doświadczenie przewodników pozwala turystom odwiedzającym nasze miasto w pełni docenić uroki Sandomierza.

Akt nadania
przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia
„Bene meritus”


Z okazji
wspaniałego Jubileuszu 50 lecia
Koła Przewodników Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego w Sandomierzu,
w uznaniu wielkich zasług
dla naszego dziesięciowiekowego grodu
w zakresie propagowania wiedzy
o jego historii i zabytkach
oraz promocji i rozwoju turystycznego miasta,
jako wyraz wdzięczności
za lata pracy Szanownych Członków Koła
poświęcone Sandomierzowi,
nadaję

Przewodnikom
Sandomierskiego Koła PTTK
Honorowe Wyróżnienie
„Bene meritus”.


Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski


Sandomierz, dnia 30 czerwca 2006 roku