Dzień Kombatanta


     11 listopada każdego roku jest dla Polaków dniem radosnym, ponieważ świętowana jest rocznica odzyskania niepodległości. W tym roku obchodzono ją już po raz 90-ty. To dzień pamięci szczególnie o tych, których czyny i waleczność dowiodły ducha umiłowania ojczyzny.
     Nauczyciele z Przedszkola nr 3 w Sandomierzu „zaszczepiają” umiłowanie ojczyzny od najmłodszego pokolenia wychowanków. W tym roku zorganizowano cały szereg form i działań, by ukazać dzieciom rangę żołnierzy, sławić ich dobre imię i czyny, by wychowywać w duchu patriotyzmu i kształtować postawę Polaka - patrioty.
Przez cały tydzień poprzedzający Święto Niepodległości realizowane były w każdej grupie spotkania z historią przez słowne przekazy z dziejów Polski, a także naukę wierszy i pieśni żołnierskich. Efektem tego stały się prace plastyczne, w których dzieci wyraziły swojej Ojczyźnie głębokie przywiązanie i szacunek. Z tych prac zorganizowano na terenie placówki wystawę i kącik upamiętniający walczących o wolność Polaków. Została ona jeszcze wzbogacona ciekawą ekspozycją akcesoriów wojskowych, wśród których znalazły się między innymi: menażka, manierka, ubiór żołnierza, maska przeciwgazowa, karimata, plecak, odznaczenia itp. Dodać należy, że prezentacja została zorganizowana dzięki sandomierskiej Jednostce Wojskowej. W urządzenie wystawy aktywnie włączyły się dzieci i ich rodzice.

     Chwila pamięci o Polsce przywołana przez wystawę dotarła nie tylko do codziennie przychodzących do przedszkola, ale przyciągnęła uwagę uczniów z pobliskiej szkoły oraz tych wychowanków przedszkola, którzy przypomnieli sobie fakt, iż o patriotyzmie i Polsce mówiono tutaj także w tym czasie, gdy sami uczęszczali do Przedszkola nr 3.
     Kolejnym punktem obchodów Święta była zorganizowana 5 listopada tego roku, wycieczka do Jednostki Wojskowej w Sandomierzu, podczas której dzieci pięcioletnie i sześcioletnie odwiedziły salę tradycji, salę żołnierzy, a także zwiedziły teren jednostki. Ich uwagę zwrócił pomnik 3. sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego. Przedszkolakom zademonstrowano pokaz broni, musztry i salwy wojskowej. Wykonano serię pamiątkowych zdjęć, ale najważniejsze były wrażenia dzieci przekazane po powrocie swoim kolegom i rodzicom.

     W dniu 12 listopada odbyła się kolejna impreza zorganizowana we współpracy z sandomierskimi żołnierzami – dzieci pięcioletnie i sześcioletnie obejrzały film na temat historii Polski w okresie okupacji oraz posłuchały opowieści o Wojsku Polskim.
     Z kolei 14 listopada miało miejsce coroczne, uroczyste spotkanie z kombatantami. Dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków „A” i sześciolatków „B” zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, a całe spotkanie rozpoczęło się od pierwszych słów wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś...?”, wypowiedzianych przez każde z dzieci. Słowa wierszy, melodie pięknych żołnierskich pieśni popłynęły z ust najmłodszego pokolenia, zaś spotkanie uwieńczył dialog między dziećmi i uczestnikami II wojny światowej. Opowiedziana przez kombatantów historia była dla dzieci niezapomnianym przeżyciem, a zaproszonym gościom spotkanie przywołało minione lata.
     Należy podkreślić, iż dzięki współpracy z różnymi instytucjami w Sandomierzu udaje się w tak różnorodny i atrakcyjny sposób krzewić wśród swoich wychowanków idee polskości i patriotyzmu. Nauczyciele szczególne podziękowanie składają dowództwu i żołnierzom sandomierskiej jednostki wojskowej oraz rodzicom, którzy podzielają przekonanie, że kultywowanie tradycji patriotycznych, wyrabianie szacunku do symboli narodowych oraz przywiązanie do Ojczyzny powinny być jednym z nadrzędnych celów pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola.