I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

W czwartek 7 lutego br., miała miejsce I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta.

Ten młodzieżowy organ doradczy Rady Miasta Sandomierza ukonstytuował się 17 października 2018 roku, kiedy to podjęta została Uchwała Nr LXVI/854/2018 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbywały się w 12 okręgach wyborczych, które odpowiadały szkołom podstawowym oraz ponadpodstawowym funkcjonującym na terenie Miasta Sandomierza. W każdym okręgu wyborczym wybierano od 1 do 3 przedstawicieli. W sumie w Młodzieżowej Radzie Miasta zasiada 20 członków Radnych.

Podczas sesji inauguracyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na kadencję 2019-2021, nowo wybrani członkowie Rady złożyli uroczyste ślubowanie i dokonali wyboru prezydium.

Zaświadczenia o wyborze na ręce radnych złożył Marcin Marzec burmistrz Sandomierza. Następnie zwrócił się do młodych radnych z gratulacjami. Zapowiedział także wielopłaszczyznową współpracę na rzecz miasta. Mówił o tym, jak bardzo ważne są pomysły młodych ludzi, których charakteryzuje świeże spojrzenie na wiele spraw. Marcin Marzec zapewniał także o otwartości i chęci podejmowania wspólnych inicjatyw z Młodzieżową Radą Miasta.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza został Jakub Szostek - I Liceum Ogólnokształcące. 

Wiceprzewodniczącymi Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza zostali: Bartłomiej Łatka z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Natalia Orawiec z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. 

Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza zostali: 

Hubert Nowak - Szkoła Podstawowa nr 1

Maja Staniszewska -  Szkoła Podstawowa nr 1

Jan Skobel - Szkoła Podstawowa nr 2

Konrad Ląd - Szkoła Podstawowa nr 3

Maciej Walewski - Szkoła Podstawowa nr 3

Gabriela Bednarczyk - Szkoła Podstawowa nr 4

Bartłomiej Stylski - Szkoła Podstawowa nr 4

Maciej Wolak - Szkoła Podstawowa Nr 4

Paweł Sroczyński - I Liceum Ogólnokształcące

Mieszko Bąk - II Liceum Ogólnokształcące

Anna Kolasińska - II Liceum Ogólnokształcące

Krzysztof Kiec -  Ponadgimnazjalny Zespoł Szkół Ekonomicznych

Olga Psiuch - Ponadgimnazjalny Zespoł Szkół Ekonomicznych

Jan Włostowski - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Anna Jędrzejewska - Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

Hubert Pikor - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

Jan Budzyń - Katolicka Szkoła Podstawowa

Sandomierz, dnia 10 stycznia 2019 roku


OGŁOSZENIE


Szanowni Państwo,

Drodzy Młodzi Mieszkańcy Sandomierza

Na podstawie § 26 ust. 6-8 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku, Młodzieżowa Rada Miasta może przyjąć do swojego składu dodatkowo maksymalnie trzech radnych spoza sandomierskich szkół, którzy są mieszkańcami Sandomierza a jednocześnie uczą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych poza Sandomierzem lub którzy nie są mieszkańcami Sandomierza, ale są absolwentami sandomierskich szkół z min. czteroletnim stażem.

Mając powyższe na uwadze, proszę o składanie do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (Pl. Poniatowskiego 3) dodatkowych kandydatur do młodzieżowej rady w formie CV i listu motywacyjnego wskazującego na chęć wstąpienia do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.

Termin składania stosownych dokumentów upływa w dniu 31 stycznia 2019 roku.


                                                                                                 Z wyrazami szacunku

Marcin Marzec

Burmistrz Miasta Sandomierza