W dniu 17 października 2018 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła Uchwałę Nr LXVI/854/2018 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu. Na jej podstawie Burmistrz Sandomierza wydał w dniu 30 listopada 2018 roku Zarządzenie Nr 238/2018/PŚZ w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza, określając termin tych wyborów na dzień 7 stycznia 2019 roku.

 Wybory odbywały się w 12 okręgach wyborczych, które odpowiadały szkołom podstawowym oraz ponadpodstawowym funkcjonującym na terenie Miasta Sandomierza. W każdym okręgu wyborczym wybierano od 1 do 3 przedstawicieli. W sumie zostało wybranych 18 na 20 członków Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. Niestety w Okręgu Wyborczym Nr 5 tj. I Liceum Ogólnokształcące należy unieważnić wybory ze względu na błędy proceduralne. Ponowne głosowanie odbędzie się w tej szkole w dniu 30 stycznia 2019 roku.

  Należy podkreślić, że wkrótce odbędzie się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na kadencję 2019-2021, na której nowo wybrani członkowie złożą uroczyste ślubowanie i dokonają wyboru przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących.