Jeżeli są Państwo zainteresowani ubieganiem się o przyznanie patronatu honorowego Burmistrza Sandomierza nad wydarzeniem posiadającym szczególną rangę kulturalną, sportową, naukową, społeczną, religijną, a także przyczyniającego się do promocji Sandomierza, prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania partonatu oraz o wypełnienie wniosku i przekazanie go do Urzędu Miejskiego zgodnie z procedurą przedstawioną w załączniku Zasady przyznawania patronatu honorowego Burmistrza.