Biuro Rady Miasta Sandomierza

pl. Poniatowskiego 1

27-600 Sandomierz

tel.: 15 815 41 03

e-mail: rada@um.sandomierz.pl


Biuro Rady Miasta - pok. 101

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza - pok. 102