W ramach inauguracji sezonu turystycznego planujemy pokazy walk rycerskich, parady i odprawy wojsk, inscenizacje historyczne, pokazy tańca dawnego, szermierki historycznej, musztry paradnej i bojowej oraz koncerty.

Miejsce: Rynek Starego Miasta