Wydarzenie promujące kulturę rycerską oraz mieszczańsko – kupiecką z udziałem braci rycerskiej, rękodzielników oraz licznych pasjonatów rekonstrukcji historycznej. W ramach imprezy odbywają się: inscenizacje historyczne, pokazy walk rycerskich, tańca dawnego, pokazy rzemiosł dawnych, koncerty muzyczne oraz wiele innych atrakcji.

8 - 9 lipca 2017 roku, Rynek Starego Miasta


Jarmark Jagielloński - zaproszenie dla wystawców

   Zapraszamy wystawców na kolejną edycję Jarmarku Jagiellońskiego, który zaplanowano 8-9 lipca 2017 r. na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Tematem przewodnim Jarmarku jest prezentacja i sprzedaż przez uczestników Jarmarku autorskiego asortymentu i rękodzieła spójnego z historycznym kontekstem organizowanego wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika, który nie spełnia kryteriów w zakresie prezentowanego asortymentu! Zgłoszenia prosimy przekazywać za pośrednictwem formularza zamieszczonego poniżej. Prosimy również o dokładne zapoznanie się z regulaminem wydarzenia. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@esceka.pl do 23 czerwca 2017 r.


Pliki do pobrania:

Regulamin Jarmarku Jagiellońskiego

Formularz zgłoszeniowy

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku


Dodatkowe informacje na stronie: http://www.esceka.pl/news/jarmark-jagielloski-zapr...


SANDOMIERSKIE  CENTRUM  KULTURY 

Rynek 20, 27-600 Sandomierz

tel/fax: 15 832 29 64

e-mail: biuro@esceka.pl

www.esceka.pl