Chór dla Mieszkańców Sandomierza i okolic. Zapraszamy ludzi kochających śpiew! Nie potrzebna jest znajomość nut, specjalne umiejętności i talenty głosowe. Dobrze widziana i słyszana jest chęć  śpiewania, bycia razem, chęć wzrostu i rozwoju.

Śpiewamy utwory gospel, pieśni ludowe, okupacyjne i powstańcze, kolędy i te najpiękniejsze…

Zajęcia prowadzą: Anna i  Jacek Przybyszowie.

WSPÓLNE ŚPIEWANIE dla POKOJU

„Ludzie śpiewający razem… mogą przenosić góry”

Wspólne Śpiewanie wpływa na poczucie jedności, wspólnoty  jaką tworzą mieszkańcy, sąsiedzi, rodziny, które mają moc działania RAZEM dla poprawienia relacji i dobra ogólnego. Śpiewanie i aktywne bycie w Muzeum czyni go miejscem atrakcyjnym, kulturalnym, promuje zbiory, kolejne wystawy, zachęca do zwiedzania, wywołuje wzniosłe i pozytywne uczucia a nawet dumę płynącą z bycia częścią historii, kultury i sztuki naszego kraju.

WSPÓLNE ŚPIEWANIE jest nośnikiem jednoczącym, wspólnotowym,  to radość i energia, porywanie serc i uczuciowość

WSPÓLNE ŚPIEWANIE  w szczególności utworów gospel- muzyki serca, to motywacja do radości i wielbienia darów bożych nie tylko od święta ale na co dzień

WSPÓLNE ŚPIEWANIE  to dawka siły i duchowego ukojenia przed podziałami i słabościami

WSPÓLNE ŚPIEWANIE to szczery, autentyczny przekaz uniwersalnych wartości, przesłanie uwielbienia miejsca urodzenia i życia zgodnie z naturą

Zaczynem, esencją poruszającą ludzi, czasem tłumu jest energia CHÓRU i OSOBY PROWADZĄCEJ, która wznieca głosem i postawą zaangażowaną ludzi do wspólnego działania, śpiewania, wzruszania, uniesienia, myślenia o współdziałaniu w dobrej wierze, dla promowania kultury, wspierania dziedzictwa regionu.


Chór prowadzi i  zaprasza na  piątkowe próby na Zamku oraz  towarzyszy wernisażom i spotkaniom edukacyjnym w Muzeum, a także wspiera głosem inicjatywy mieszkańców miasta śpiewając i angażując do współuczestnictwa w wydarzeniach.