Regulamin biegu znajduje się w poniższym załączniku: REGULAMIN